Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

VI SA/Wa 2163/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-12

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym

III SA/Wr 566/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-28

Skarga T. K. na decyzję SKO we W. w przedmiocie uchylenia decyzji cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kat. B i umorzenie postępowania pierwszej instancji w całości, wniosku skarżącego o 'wydanie uzasadnienia wyroku (...)',

III SA/Wr 566/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-05

Skarga T. K. na decyzję SKO we W. w przedmiocie uchylenia decyzji cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kat. B i umorzenie postępowania pierwszej instancji w całości, wniosku skarżącego o 'wydanie uzasadnienia wyroku ,

III SA/Łd 339/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-08

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów transportu drogowego

III SA/Po 170/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym

III SA/Wr 462/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-15

Skarga S. O. na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie skierowania na badania lekarskie; wniosku skarżącego , 'o wydanie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem',

VI SA/Wa 3368/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-29

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VI SA/Wa 2826/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-15

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
1   Następne >   2