Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

I SA/Wa 3153/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez gminę z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 133/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

VIII SA/Wa 949/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odszkodowania za przejęcie nieruchomości

I SAB/Wa 632/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-24

Sprawa ze skargi G.D. na przewlekłość postępowania Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia

VII SAB/Wa 128/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

IV SA/Wa 2726/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

IV SA/Wa 2530/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SAB/Wa 631/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-24

Sprawa ze skargi G.D. na przewlekłość postępowania Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia

IV SA/Wa 116/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

I SA/Wa 154/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   6