Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Łd 341/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne

II SA/Łd 150/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-25

Skarga W. M. na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

III SA/Łd 779/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego

III SA/Łd 688/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B

II SAB/Łd 26/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Ł. w przedmiocie uznania za strony postępowania

III SA/Łd 224/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne

II SA/Łd 1046/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

II SA/Łd 1155/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Łd 1136/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stanu poprzedniego

II SA/Łd 1161/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-01-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w sprawie zwrotu wniosku w sprawie odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości zajętej pod drogę publiczną
1   Następne >   +2   +5   +10   20