Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

VIII SA/Wa 34/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za przejecie nieruchomości

II SA/Rz 26/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

IV SA/Wa 1633/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

I OZ 145/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Ł. , Nr [...] w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z remontem sieci kanalizacyjnej

II SA/Po 1147/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę;

I OZ 36/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-28

Zażalenie na pkt 1 postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie zwrotu nieruchomości

II SA/Rz 46/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [.] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OZ 331/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OZ 459/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę

I OZ 424/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego z dnia [...] czerwca 2015., nr [...] w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość
1   Następne >   +2   +5   +10   27