Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 658 Bezczynność X

IV SAB/Gl 23/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-04-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie informacji publicznej

III SAB/Lu 43/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-12-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody L. w przedmiocie wydania rozstrzygnięcia nadzorczego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał Rady Gminy W. Nr [...] i Nr [...]

II SAB/Kr 86/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-11-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...]

II SAB/Kr 87/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-11-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...]

II SAB/Kr 117/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-11-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w sprawie dotyczącej rozpoznania odwołania od decyzji Starosty T. Nr [...]

III SAB/Łd 33/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-10-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie uznania za repatrianta

I SAB/Wa 120/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [..] w przedmiocie rozpoznania zażalenia w sprawie niezałatwienia przez Prezydenta [..] W. wniosku

III SAB/Gd 21/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-12-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania decyzji w sprawie informacji dotyczącej postępowania o rozgraniczenie nieruchomości

II SAB/Wa 24/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

III SAB/Gd 8/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-05-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie wydania spisów zdawczo
1   Następne >   +2   5