Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6072 Scalenie oraz podział nieruchomości X

VIII SA/Wa 688/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

II SA/Łd 252/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości

II SA/Rz 391/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

II SA/Kr 686/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w T. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

I SA/Wa 667/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 789/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Lu 562/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-09-18

skarg I. B. oraz R. i T. L. na postanowienie SKO w przedmiocie podziału nieruchomości

I SA/Wa 1594/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

II SA/Lu 717/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału działki

II SA/Wr 145/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego
1   Następne >   +2   +5   +10   63