Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Ke 98/20 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2021-01-29

Sprawa ze skargi A. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

III SAB/Lu 21/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2021-02-10

Sprawa ze skargi L. B. i M. B. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy C. w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

II SAB/Ke 102/20 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2021-01-28

Sprawa ze skargi W.S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w przedmiocie pomocy w weryfikacji dokumentacji pracowniczej

II SAB/Ke 104/20 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2021-01-29

Sprawa ze skargi W.S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w przedmiocie pomocy społecznej

II SAB/Gl 63/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-02-10

Sprawa ze skargi M. H., B. P., W. H., F. H. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Miejski Zarząd Dróg w B. w przedmiocie odmowy rozbiórki obiektu budowlanego

II SAB/Sz 25/21 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2021-03-12

Sprawa ze skargi M. J. na przewlekłość postępowania Przewodniczącego Rady Miejskiej w N. w przedmiocie załatwienia wniosków złożonych na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w N. w dniu [...]

III SAB/Lu 22/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2021-02-10

Sprawa ze skargi L. B. i M. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy [...] w przedmiocie kosztów postępowania rozgraniczeniowego

II SAB/Wa 678/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-02-11

Sprawa ze skargi M. M. na przewlekłe prowadzenie przez Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu postępowania w sprawie wniosku o udzielenie konsultacji

III SAB/Wa 12/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-08-18

Sprawa ze skargi A. spółka z o.o. z siedzibą w W. na przewlekłe prowadzenie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego W. postępowania w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług za miesiące od marca do lipca 2016 r.

II SAB/Ke 106/21 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2021-08-31

Sprawa ze skargi A. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w przedmiocie przyznania zasiłku celowego
1   Następne >   2