Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I SA/Ol 196/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-09-28

skarg Spółki A na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, określenia uzupełniającej kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług

I SA/Ol 309/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-09-28

skarg Spółki A na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, określenia uzupełniającej kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług

I SA/Ol 201/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-09-28

skarg Spółki A na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, określenia uzupełniającej kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług

III SA/Kr 368/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-05-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej nr [...] w przedmiocie określenia kwoty długu celnego

III SA/Lu 112/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-01-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej nr [...] w sprawie zmiany nieprawidłowych danych zawartych w zgłoszeniu celnym - w zakresie zażalenia pełnomocnika skarżącej na postanowienie w sprawie kosztów postępowania zawarte w punkcie 2 wyroku WSA w Lublinie sygn. akt III SA/Lu 112/08;

I SA/Sz 91/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-02-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie odmowy przyznania O. H. prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z jego skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej oraz określenia wysokości odsetek

III SA/Lu 180/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku akcyzowym dotyczącym nabycia wewnątrz wspólnotowego samochodu osobowego w zakresie zażalenia na postanowienie WSA w Lublinie sygn. akt: III SA/Lu 180/08, w przedmiocie kosztów postępowania

I GZ 58/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-10

Zażalenie na postanowienie WSA w G. w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. , Nr [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia odwołania od decyzji w przedmiocie zwrotu należności celnych

V SA/Wa 771/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-13

Zażalenie na zarządzenie sędziego sprawozdawcy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. Nr ... w przedmiocie retrospektywnego zarejestrowania kwoty długu celnego oraz określenia kwoty zobowiązania podatkowego