Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

III SA/Gl 1407/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I SA/Bd 471/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-02-11

Wniosek w przedmiocie pozostawienia wniosku bez rozpoznania

I GZ 12/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-24

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. ..

I SA/Bd 781/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-04-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie odrzucenia zażalenia od postanowienia WSA w Bydgoszczy w przedmiocie odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie długu celnego

I GZ 121/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-24

Zażalenie na postanowienie WSA w G. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I GZ 188/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA w G. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. , Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego

I SA/Bd 781/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-02-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie długu celnego

III SA/Wr 346/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-08

Sprawa ze skargi na decyzję D I C we W w przedmiocie określenia wartości celnej importowanego samochodu i kwoty długu celnego na skutek zażalenia A S na postanowienie WSA we Wrocławiu z dnia [...] r. odmawiającego wstrzymania Wykonania zaskarżonej decyzji

I GZ 187/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA w G. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. , Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego

I GSK 2154/06 - Postanowienie NSA z 2008-02-05

Zażalenie na postanowienie zawarte w wyroku NSA w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. nr [...] w przedmiocie z...
1   Następne >   2