Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Go 769/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-11-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina I. stwierdza nieważność § 1 zaskarżonej uchwały, II. stwierdza, że w części określonej w punkcie I wyroku zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.

II SA/Go 584/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-10-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego, z których mogą korzystać dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, II. określa, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.

II SA/Sz 818/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-12-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Świdwin w przedmiocie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Oparznie

IV SA/Wr 593/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-12-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Żórawina w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Żórawina

IV SA/Wr 582/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-12-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Stoszowice w przedmiocie utworzenia Publicznego Przedszkola w miejscowości Przedborowa i nadania statutu

II SA/Ol 880/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-12-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Gronowo Elbląskie w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego