Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Rzeszowie X
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Rz 726/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję Rady Gminy w przedmiocie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego