Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 1040/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-12-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Miejsce Piastowe w przedmiocie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

II SA/Rz 726/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję Rady Gminy w przedmiocie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego