Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 1004/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-04-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Frysztak w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2001w gminie Frysztak

II SA/Rz 339/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-01-25

skarg W.I.i Grupy mieszkańców Gminy D. reprezentowanej przez W. I. na uchwałę Rady Gminy Dydnia w przedmiocie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 634/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-01-31

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 502/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-05-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [..] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 738/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-11-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Solina w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 1240/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-03-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Frysztak w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 1745/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-06-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Trzebownisko w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 561/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-08-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego