Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Rz 45/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Pysznicy w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pysznica stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Rz 861/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-10-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lubaczów w przedmiocie wprowadzenia na obszarze Gminy Lubaczów Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Rz 226/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-05-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Orłach w przedmiocie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Orły stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Rz 1356/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-01-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Horyniec Zdrój w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność: § 4 pkt 12, § 5 pkt 1, § 7, § 13 ust. 1 i 6 załącznika do zaskarżonej uchwały.

II SA/Rz 1234/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-01-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Starym Dzikowie w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność: § 5 ust. 4, § 6 ust. 3 pkt 1, § 8 ust. 1, § 9 ust. 2, § 14 ust. 2, § 19, § 20 ust. 2 i 3, § 23 ust. 2 pkt 1, § 24 ust. 1 pkt 2, § 29 oraz § 31 ust. 3 zaskarżonej uchwały.