Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SA/Łd 860/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-10-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji orzekającego o odmowie wymeldowania

VIII SA/Wa 428/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia czynności materialno

VIII SA/Wa 427/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia czynności materialno

II SA/Go 603/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-10-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Bk 204/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-06-20

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego

IV SA/Wr 498/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II SA/Bd 176/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-04-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

III SA/Łd 66/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w związku z wnioskiem M. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata postanowił wniosek o przyznanie prawa pomocy pozostawić bez rozpoznania R.A.

III SA/Kr 180/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-01-10

Wniosek w przedmiocie odmowy wymeldowania
1   Następne >   +2   +5   +10   37