Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OZ 942/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury , Nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

IV SA/Wa 1938/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej

IV SA/Wa 1584/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

IV SA/Wa 280/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-28

Skarga Stowarzyszenia F. w B. na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

IV SA/Wa 780/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie skargi J. S. na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

IV SA/Wa 807/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie lokalizacji drogi krajowej

IV SA/Wa 1162/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej

IV SA/Wa 1326/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

IV SA/Wa 807/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie lokalizacji drogi krajowej ustanowić dla E. S. adwokata.

IV SA/Wa 1530/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, tj. poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji autostrady
1   Następne >   +2   +5   7