Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Dyrektor Izby Skarbowej X

I SAB/Wr 7/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-07-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie zwrotu nadpłaty z tytułu podatku dochodowego za lata 2008

I SAB/Wr 7/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-10-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie zwrotu nadpłaty z tytułu podatku dochodowego za lata 2008

I SAB/Po 1/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-04-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, poprzez zwolnienie od kosztów sądowych, ustanowienie radcy prawnego, ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie niewydania w ustawowym terminie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego zaświadczenia o wysokości dochodów w czterech ostatnich rocznych okresach rozliczeniowych począwszy od 2009 r.

I SAB/Go 3/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-03-01

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik 1995 roku postanowił:

I SAB/Po 1/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-03-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych, ustanowienie radcy prawnego, ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie niewydania w ustawowym terminie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego zaświadczenia o wysokości dochodów w czterech ostatnich rocznych okresach rozliczeniowych począwszy od 2009 r.

I SAB/Po 1/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych, ustanowienie radcy prawnego, ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie niewydania w ustawowym terminie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego zaświadczenia o wysokości dochodów w czterech ostatnich rocznych okresach rozliczeniowych począwszy od 2009 r.

III SAB/Wa 13/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-08

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność w związku z wydaniem postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej w W. z [...] lutego 2012 r. Nr [...]

II FZ 760/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej w P. w sprawie wydania zaświadczenia o wysokości dochodów

I SAB/Bd 34/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-09-13

Skarga o stwierdzenie nieważności ostatecznego postanowienia postanowił: zwolnić skarżących od kosztów sądowych

I SAB/Bd 37/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-09-13

Skarga o stwierdzenie nieważności ostatecznego postanowienia postanowił: zwolnić skarżących od kosztów sądowych
1   Następne >   3