Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Inne X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Po 34/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-07-13

Skarga J. H. i V. T. na przewlekłość Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie przewlekłości organu na prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie odwołania od decyzji orzekającej stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego

I OZ 1209/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. H. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

III SAB/Kr 67/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-22

Wniosek A. W. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi A. W. na przewlekłość postępowania Burmistrza w sprawie o wymeldowanie

II SAB/Rz 89/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-09-18

Wniosek w przedmiocie legalności istnienia ustępu

VIII SAB/Wa 65/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-08

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi M. K. na przewlekłość Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w rozpatrzeniu wniosku

I OZ 282/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi J.H. na przewlekłe prowadzenie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych postępowania administracyjnego

I OZ 1115/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. O. na przewlekłe prowadzenie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych postępowania w przedmiocie przeliczenia emerytury

VIII SAB/Wa 66/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi M. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Rzecznika Praw Obywatelskich

II SAB/Wr 64/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-03-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Gminę J. w przedmiocie wyceny i rozliczenia nakładów poniesionych na nieruchomość

II SAB/Gd 60/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-03-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie przewlekłości postępowania w sprawie niegospodarności na wywłaszczonej nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   10