Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Lu 209/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-01-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy w przedmiocie umorzenia kosztów upomnienia

II SA/Lu 454/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-10-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi Z. W. na czynność Wójta Gminy w przedmiocie wstrzymania wypłaty zasiłku stałego

II SO/Bk 2/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-04-24

Wniosek w przedmiocie dowozu do gabinetu rehabilitacyjnego autobusem przeznaczonym do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców gminy