Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Lu 60/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-10-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie nie rozpatrzenia wniosku w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

I OZ 1082/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Niemce w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

I OZ 960/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Niemce w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

II SA/Lu 660/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-06-19

Sprawa ze skargi T.W. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu sprawie II SA/Lu 864/00 dotyczącej zasiłku celowego w zakresie wniosku adwokata A.S. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

II SAB/Lu 60/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-09-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie nie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] r. dotyczącego przyznania świadczeń z pomocy społecznej

II SAB/Lu 64/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-09-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie nierozpoznania wniosku z dnia [...] o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych

II SAB/Lu 60/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-12-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie niezałatwienia wniosku w zakresie wniosku Z. W. o przyznanie prawa pomocy

II SAB/Lu 1/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-01-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie nierozpoznania wniosku z 10 października 2008r. (data wpływu do organu 10 października 2008r.) o świadczenie na opał

II SA/Ol 396/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-06-18

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej

II SAB/Lu 58/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-11-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie zasiłku na zakup żywności
1   Następne >   2