Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SO/Bk 2/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-10-20

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w S. w przedmiocie wymierzenia kary grzywny organowi administracji, który nie wywiązał się z obowiązku prawnego

II SAB/Bk 4/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-03-16

Wniosek w przedmiocie wykonania przykanalika

II SO/Bk 2/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-04-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z wniosku E. Ż. i J. Ż. o wymierzenie kary grzywny organowi administracji, który nie wywiązał się z obowiązku prawnego

II SO/Bk 2/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-06-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie z wniosku E. Ż. o wymierzenie kary grzywny organowi administracji, który nie wywiązał się z obowiązku prawnego