Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SAB/Kr 30/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty

III SAB/Kr 29/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-09

Wniosek F. J. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty

IV SAB/Wa 103/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku dotyczącego wprowadzenia zmian do ewidencji gruntów i budynków

II SA/Bk 691/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-01-10

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Starosty B. w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów

III SAB/Kr 17/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-19

Wniosek J. P. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty

III SAB/Kr 30/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-15

Wniosek F. J. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty

III SAB/Kr 30/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-09

Wniosek J. J. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty

III SAB/Kr 30/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-25

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty

III SAB/Kr 30/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-08

Skarga F. J. na bezczynność Starosty sprzeciwu uczestnika J. J. od postanowienia WSA w Krakowie o ustanowieniu dla skarżącego F. J. radcy prawnego i oddaleniu wniosku o zwolnieniu od kosztów sądowych w pozostałym zakresie

III SO/Gd 8/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-01-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości
1   Następne >   2