Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SAB/Ke 80/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-02-01

Sprawa ze skargi [...] na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta w przedmiocie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości.

II SAB/Bk 1/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-04-24

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta S. w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę

I OSK 2902/16 - Wyrok NSA z 2018-03-28

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi Z. A. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Boguchwały w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania

I OSK 2306/17 - Wyrok NSA z 2018-03-02

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi T. J. na przewlekłość postępowania Wojewody Pomorskiego w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OSK 2301/16 - Wyrok NSA z 2018-03-09

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S. L. na przewlekłe prowadzenie przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania 1. prostuje oczywistą omyłkę w sygnaturze zaskarżonego wyroku przez zastąpienie sygn. akt 'IV SAB/Wa 484/16' prawidłową sygn. akt 'IV SAB/Wa 484/15', 2. uchyla zaskarżony wyrok w...

I OSK 2177/17 - Wyrok NSA z 2018-02-08

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi P. N. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta m.st. Warszawy w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działki ew. [...], obręb [...], obręb [...], [...], obręb [...] położone w Warszawie

II SAB/Łd 26/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-04-25

Sprawa ze skargi J. B. i B. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

VIII SAB/Wa 15/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I OW 140/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-04

Skarga D.R., A.R., G.R. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SAB/Gl 10/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-07-18

Sprawa ze skargi J. F. na przewlekłe prowadzenie przez Starostę [...] postępowania w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną
1   Następne >   +2   4