Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Po 423/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-11-26

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OZ 1115/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie wymeldowania

II OZ 530/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II OZ 23/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie uchylenia czynności materialno

III SA/Gd 700/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Kr 192/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z miejsca stałego pobytu

II SA/Gl 1514/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi oraz uzupełnienia braku formalnego tej skargi w postaci jej jednego odpisu
1   Następne >   +2   +5   7