Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 100/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K.P. o rozłożenie na raty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego i rodzinnego

I OW 125/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-19

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku C.S. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

I OW 134/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej decyzji w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez R. P.

I OW 110/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku J. D. o umieszczenie w domu pomocy społecznej