Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OW 105/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka P.L. umieszczonej w pieczy zastępczej

I OW 21/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-27

Wniosek w przedmiocie wskazania powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie małoletnich D. P. i D. P. umieszczonych w pieczy zastępczej