Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

I OW 7/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku E. S. o przyznanie pomocy finansowej oraz pokrycie kosztów dożywiania dziecka w szkole

I OW 17/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-15

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku A.W. w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej

I OW 55/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku R.S. o przyznanie pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego i zasiłku celowego

I OW 69/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-15

Wniosek w przedmiocie do rozpoznania wniosku A. C. o przyznanie zasiłku celowego na pokrycie kosztów pobytu w placówce

I OW 9/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. J. w sprawie udzielenia zasiłku okresowego i celowego

I OW 15/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozpatrzenia wniosków E. M. o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej

I OW 6/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W. D. o udzielenie pomocy w formie zasiłku okresowego

I OW 198/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku T. Ś. o udzielenie pomocy finansowej z tytułu zdarzenia losowego

I OW 134/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wydania decyzji potwierdzającej prawo K.S. do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

I OW 76/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. C. o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej w postaci zasiłku okresowego
1   Następne >   +2   +5   8