Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Ol 887/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-10-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Olecku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela

II SA/Ol 886/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-10-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Olecku w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach (zespołach szkół) i placówkach oświatowych oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć

I OSK 2299/18 - Postanowienie NSA z 2019-03-21

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie wydania decyzji w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego