Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SA/Łd 607/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-06-17

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Gl 787/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w K. w przedmiocie zameldowania w zakresie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku z dnia [...]r.