Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OSK 1525/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-12

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi kasacyjnej A. Ż. od wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt IV SA/Wa...

IV SA/Wr 374/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

IV SA/Wr 3/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy anulowania czynności materialnotechnicznej w postaci przyjęcia i zarejestrowania zgłoszenia pobytu stałego z urzędu

IV SA/Wr 290/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II OSK 459/09 - Wyrok NSA z 2010-03-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

IV SA/Wa 850/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-09

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

III SA/Łd 549/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-07

Wniosek J. D. O PRZYZNANIE PRAWA POMOCY POPRZEZ ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH W SPRAWIE ZE SKARGI J. D. NA DECYZJĘ WOJEWODY Ł. Z DNIA [...] NR [...] W PRZEDMIOCIE WYMELDOWANIA P O S T A N A W I A: UCHYLIĆ ZARZĄDZENIE Z DNIA 4 LUTEGO 2010 ROKU O POZOSTAWIENIU BEZ ROZPOZNANIA WNIOSKU J. D. O PRZYZNANIE PRAWA POMOCY.

IV SA/Wa 10/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zezwolenia na przeglądanie akt stanu cywilnego
1   Następne >   +2   +5   7