Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Po 147/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-11

Skarga R. K. na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

II SA/Ke 9/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia na budowę we wznowionym postępowaniu

II SA/Łd 260/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-09-28

Wniosek w przedmiocie pozwolenia na budowę