Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VII SA/Wa 987/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-16

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania wszczętego w trybie samokontroli

II SA/Bd 1407/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-03-21

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Łd 1467/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-03-16

Wniosek w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Łd 1467/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-04-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie o sygn. akt sygn. akt II SA/Łd 1467/10 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] nr [...], znak: [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 986/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-16

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania wszczętego w trybie samokontroli

II SA/Bd 907/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-12-06

Wniosek w przedmiocie pozwolenia na odbudowę budynku