Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X

III SAB/Wr 17/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-08-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w W. w przedmiocie niewydania decyzji o stwierdzeniu objęcia ubezpieczeniem E.L. z tytułu zawarcia ze skarżącym umowy o świadczenie usług,

III SAB/Gl 3/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-06-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie skargi na bezczynność [...] Oddziału Wojewódzkiego NFZ w K. (sprawy ubezpieczeń zdrowotnych)

II SAB/Wa 340/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w S. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

III SAB/Kr 152/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-09-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozpatrzenia odwołania