Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Inne X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Łd 71/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji w sprawie likwidacji zabudowy i udrożnienia rowu melioracyjnego

II GSK 2343/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-19

Skarga kasacyjna na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie niepodjęcia postępowania odwoławczego w sprawie dotyczącej stwierdzenia nieważności decyzji o objęciu ubezpieczeniami społecznymi

IV SAB/Gl 38/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Generalnego w zakresie wniesienia do Sądu Najwyższego skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Okręgowego w C. z dnia [...]r. sygn. akt [...]

II SAB/Wa 778/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-11

Sprawa ze skargi na bezczynność P. S.A. z siedzibą w L. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Lu 367/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-09-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Koła Łowieckiego Nr [...] 'K' w przedmiocie wniosku skarżącego o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Po 49/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-09-30

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] sp. z o.o. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej;

II SAB/Go 94/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-09-30

Sprawa ze skargi na bezczynność E Sp. z o.o. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II GSK 2798/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-08

Skarga kasacyjna na bezczynność Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie w sprawie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006

VII SAB/Wa 86/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Miejskiego Konserwatora Zabytków

VII SAB/Wa 175/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
1   Następne >   +2   +5   8