Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II SAB/Wa 308/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wstrzymanie egzekucji niepieniężnej

II SAB/Wa 407/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie odpowiedzi na skargę na czynności egzekucyjne

VII SAB/Wa 47/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-06

Skarga M. S. na bezczynność Wojewody [...]

IV SAB/Wa 414/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie podjęcia działań zmierzających do usunięcia zapisu z załącznika uchwały

II SAB/Bd 94/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-01-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Agencji Nieruchomości [...] Oddział Terenowy w G. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

IV SAB/Wa 13/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-09

Skarga A. B. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

IV SAB/Wa 385/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

II SAB/Go 158/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-07-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy

II SAB/Go 157/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-07-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy