Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

II SA/Wr 560/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-10-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Żmigrodzie w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Barkowo

IV SA/Wa 1228/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta P. w przedmiocie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 399/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-11-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Pawłowice

II OSK 800/19 - Wyrok NSA z 2020-04-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Żmigrodzie w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno

II SA/Wr 13/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-10-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy B.