Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Lu 674/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] z [...] r., nr [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości; w zakresie wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Lu 673/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] z [...] r., nr [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości; w zakresie wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Wr 46/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-03-20

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości

II SA/Gl 976/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w przedmiocie udostępnienia nieruchomości w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji