Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Sz 379/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-04-26

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Sz 140/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-04-03

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Sz 381/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-04-26

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Sz 154/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-07-01

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Sz 903/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-09-18

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Sz 558/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-25

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę po s t a n a w i a: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

II SA/Sz 589/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-06-21

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę w sprawie z Ich skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Sz 1113/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-14

Wniosek w przedmiocie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę

II SA/Sz 1295/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-11-29

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania