Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Gl 178/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania rozbiórki budynku w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia

II SA/Sz 1045/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-10-09

Wniosek w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne oddalić wniosek