Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 187/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 645/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 657/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego , Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na przebudowę i remont linii energetycznej

II SA/Lu 296/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

VII SA/Wa 229/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji ostatecznej

II SA/Po 71/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych

VII SA/Wa 964/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OZ 246/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego , Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 412/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Wr 161/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-11-19

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia K.T. pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   +5   +10   18