Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

III SA/Wr 84/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Rady Powiatu T. z dnia [...] r. w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu T.

III SA/Wr 81/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Rady Powiatu T. z dnia [...] r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu T.

III SA/Wr 85/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-29

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Rady Powiatu T. w sprawie wyboru Starosty Powiatu T.

III SA/Wr 87/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-29

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Rady Powiatu T. w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu T.

III SA/Wr 86/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-29

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Rady Powiatu T. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu T.

III SA/Wr 83/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-29

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Rady Powiatu T. w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu T.,

III SA/Wr 82/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-29

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [.] Rady Powiatu T. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu T.