Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SAB/Wa 114/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-08

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

IV SA/Wa 2448/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-11

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia decyzji

IV SA/Wa 2447/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-11

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia decyzji

II OZ 791/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 11 grudnia 2017 r., sygn. akt IV SA/Wa 2447/17 o oddaleniu wniosku M.S. o wyłączenie sędziów WSA w Warszawie Teresy Zyglewskiej, Anny Falkiewicz-Kluj i Tomasza Wykowskiego od orzekania w sprawie sygn. akt IV SA/Wa 2447/17 ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z [...] czerwca 2017 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia ...

II OZ 757/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 11 grudnia 2017 r., sygn. akt IV SA/Wa 2448/17 o oddaleniu wniosku M.S. o wyłączenie sędziów WSA w Warszawie Teresy Zyglewskiej, Anny Falkiewicz-Kluj i Tomasza Wykowskiego od orzekania w sprawie sygn. akt IV SA/Wa 2448/17 ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z [...] czerwca 2017 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia ...

IV SA/Wa 2156/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-27

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 2156/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-24

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego