Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6146 Sprawy uczniów X

IV SA/Wr 34/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza B. w przedmiocie odmowy przyznania stypendium szkolnego dla dziecka

II SAB/Ol 12/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-05-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie stypendium szkolnego

II SAB/Ol 13/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-05-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie przyznania stypendium szkolnego

III SAB/Gd 6/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-10-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy [...] w przedmiocie zapewnienia bezpłatnego transportu dziecka niepełnosprawnego do szkoły

I OW 174/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ustalenia prawa do stypendium szkolnego dla dziecka Moniki G. tj. Jakuba G.

II SA/Ol 914/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-11-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza B. w przedmiocie stypendium szkolnego

II SA/Wa 82/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-30

Sprawa ze skargi A. i A. O. przedstawicieli ustawowych małoletniego J. O. na czynność Burmistrza Miasta O. w przedmiocie zapewnienia transportu

III SAB/Gd 6/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-08-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy w przedmiocie zapewnienia bezpłatnego transportu dziecka niepełnosprawnego do szkoły

II SA/Ol 913/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-11-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza B. w przedmiocie stypendium szkolnego

II SA/Ol 459/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2005-09-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Szczytno w przedmiocie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szczytno
1   Następne >   +2   4