Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Wr 446/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie odebrania sześciu psów i odstawienia ich do schroniska dla zwierząt

II SA/Wr 673/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Z. w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Z. w 2014 roku

II SA/Wr 545/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-11-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Kr 1184/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntu rolnego do zalesienia

II SA/Ke 53/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w K. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II OSK 148/08 - Wyrok NSA z 2009-02-11

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie obciążenia właściciela kosztami transportu, utrzymania i leczenia zwierząt

II SA/Bk 839/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie uregulowania własności działki

II GSK 814/11 - Wyrok NSA z 2012-06-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skarg J.W. na decyzje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...], nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej

II SA/Wr 464/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-10-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. B. w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy S. B. w roku 2014

II SA/Go 25/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia
1   Następne >   +2   +5   +10   100