Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 373/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-01

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta G. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego