Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1291/13 - Wyrok NSA z 2014-01-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia o wywłaszczeniu nieruchomości

I OSK 2723/14 - Wyrok NSA z 2015-10-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 3003/13 - Wyrok NSA z 2015-09-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 2736/13 - Wyrok NSA z 2014-02-18

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie uchylenia postanowienia i umorzenia postępowania organu I instancji