Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

II OSK 1751/18 - Wyrok NSA z 2021-01-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OSK 1746/18 - Wyrok NSA z 2021-01-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II GSK 43/19 - Wyrok NSA z 2021-02-26

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie nakazu rejestracji i ustalenia opłat za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

I OSK 4261/18 - Postanowienie NSA z 2021-09-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 3970/18 - Wyrok NSA z 2021-03-24

Skargi kasacyjne Komendanta Wojewódzkiego Policji , Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta [...] i Gminy Miejskiej [...] od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Komendanta Wojewódzkiego Policji , Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta [...] i Gminy Miejskiej [...] na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatec...

I OSK 3960/18 - Postanowienie NSA z 2021-09-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2343/18 - Wyrok NSA z 2021-05-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z [...] maja 2017 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

I OSK 3788/18 - Wyrok NSA z 2021-09-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 732/17 - Wyrok NSA z 2021-05-07

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie z 24 października 2016 r., I SAB/Wa 1231/16 w sprawie ze skargi K. S. i E. F. na bezczynne i przewlekłe prowadzenie przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

II OSK 1800/18 - Wyrok NSA z 2021-03-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej
1   Następne >   +2   6