Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 263/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Op 357/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-10-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Strzelce Opolskie w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

II SA/Op 82/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-03-25

Skarga Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie ustalenia opłat za wykup miejsca na cmentarzach komunalnych oraz zwolnień w tych opłatach

II SA/Op 240/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-07-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie likwidacji publicznego gimnazjum

II SA/Op 426/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie wyrażenia zgody na dzierżawę mienia komunalnego

II SA/Op 336/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-10-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyna - Koźla w przedmiocie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

II SA/Op 353/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy