Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SO/Op 2/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-04-15

Wniosek w przedmiocie statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

II SO/Op 1/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-04-15

Wniosek w przedmiocie utworzenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

II SA/Op 499/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-01-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Kolonowskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie oraz udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży