Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Łd 466/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-01-23

Skarga Z. S. i A. S. na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na skutek skargi kasacyjnej Z. S. i A. S. od wyroku WSA w Łodzi oku, sygn. akt II SA/Łd 466/07

II SA/Łd 91/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Łd 777/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-02-07

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Łd 834/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Łd 994/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-04-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Łd 480/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-10-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności